זוהר זוהר מסנוור מאיר את שמי הלילה. ענן, תַצלוּם, אוֹר