אישה יפה בשנות הארבעים המוקדמות לחייה, מפגינה חן ותחכום נצחיים. יד, צילום פלאש, צוואר