דייגים מטילים רשתות לים עם הזריחה, ממדינת ישראל. מים, שָׁמַיִם, אנשים בטבע