הרבה אישה הופכת לעמוד מלח, מהתנ"ך. אזור אקולוגי, עץ, נוֹף