מבואה מסבירת פנים עם גרם מדרגות מפואר וריצוף פסיפס מורכב. אולם, קוֹמָה, רַצָפוּת