מהנדס ממוקד בודק מכונות באתר בנייה. בגדי עבודה, מהנדס, אַספַלט