משפחה בת ארבע נפשות מתאספת סביב השולחן לארוחה. שולחן, צַלַחַת, צמח