אומנים מיומנים העושים מזוזות יפות ופריטי טקס יהודיים, ממדינת ישראל. הַנדָסָה, מוּסִיקָה, מוכר