עשר מכות מצרים, המובילות ליציאת בני ישראל, מהתנ"ך. אַטמוֹספֵרָה, מים, ציפור