היראה של נער בן 11 מתמודד כשהוא עד לשקיעה יפה. ענן, חיוך, אנשים בטבע