פסגות מושלגות המשתקפות באגם אלפיני בתולי. אזור אקולוגי, ענן, נוף טבעי