נפח מופתי מחשל יצירת מופת מתכת זוהרת. צילום פלאש, גַז, אֵשׁ