סלעים מוריקים מכוסי אזוב שוכנים בין רצפת יער עבותה. מים, צמח, נוף טבעי