קופים שובבים מתנדנדים מענף לענף. עלה, סביבה טבעית, אורגניזם