זוג מכריז על אירוסיהם, מוקף בחברים אוהבים. ענן, מים, זוהר לאחר