משפחה משחקת משחקי קופסה וצוחקת ביחד. בית המקדש, קהילה, הִסתַגְלוּת