צילום מורכב המדגיש אנשים הולכים ביחד על המדרכה. בִּניָן, תַשׁתִית, תְאוּרָה