עלווה ירוקה עבותה יוצרת חופה טבעית מעל השביל. צמח, עץ, ענף