קבוצת אדריכלים ישראלים דנה בשרטוטים לפרויקט עתידי. שולחן, רְהִיטִים, הַנדָסָה