מוצרי שוק איכרים טריים מוצגים על שולחן. מזונות טבעיים, פרי, יַרקָן