אישה שמציגה בביטחון את התוכנית העסקית שלה למשקיעים פוטנציאליים. אירוע, הַצָגָה, עבודה