אישיות מגנטית: בגיל 26, האיש הזה יכול לרתק כל חדר. כתום, צמח, סָגוֹל