גן גחמני מעוטר בחינניות וצבעונים מקסימים בצבעים שונים. צמח, נוף טבעי, נוֹף