קבוצת צעירים מטיילת באתרי המקרא, ממדינת ישראל. משקפיים, מגניב, טיול