שוק הכרמל עמוס בפירות מגרים, חגיגה אמיתית לחושים ממדינת ישראל. מזון, צמח, מוכר