תיבת נח מרחפת בתוך המבול הגדול, מצילה חיים, מהתנ"ך. ענן, אזור אקולוגי, נוף טבעי