ילדים אנרגטיים נהנים מבית מקפיץ במסיבת יום הולדת מהנה. אוֹר, בית להקפיץ, בַּלוֹן