כוח שמשון בהריסת בית המקדש הפלשתי, מתוך התנ"ך. אומנות, חוֹשֶׁך, אירוע