נשיקה גנובה שנתפסה בין בעל ואישה. שמלת חתונה, כַּלָה, בגדי כלה