אבד את עצמך בצבעים התוססים של השווקים ההומים של הודו. בית המקדש, וָרוֹד, מוכר