רחובות תוססים של מרקש, מרוקו. בן אנוש, בית המקדש, תְאוּרָה