הורים אוהבים מחבקים את תינוקם שזה עתה נולד ברוך. אף, נוחות, שַׂמֵחַ