הורים וילדים מחזיקים ידיים חוקרים את ההריסות העתיקות. בית המקדש, הִסתַגְלוּת, טיול