זוג אוהב חולק חיבוק חם מול רקע כפרי כפרי. צמח, אנשים בטבע, צבע תכלת