עלי כותרת עדינים רוקדים בבריזה עדינה. צמח, סָגוֹל, וָרוֹד