אברהם מתכונן להקריב את יצחק, מתוך התנ"ך. זָקָן, הַר, שָׁמַיִם